Om oss

Bloms hus

Om oss

Centrum för tvåspråkighetsforskning bildades 1988 och utgör en bred bas för teoretisk och praktisk forskning med syfte att öka förståelsen och kunskapen om tvåspråkighet.

Undrar du också?

Många människor ringer eller skriver till oss med frågor. Det kan vara sådant som rör tvåspråkig utveckling, språkbyte och språkbevarande, andraspråksinlärning, språklig socialisation i hemmet och förskolan, kodväxling, ämnesundervisning på andraspråket, attityder och värderingar kring bruten svenska, språk och identitet, förortsslang m.m.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.