Nyheter

Alla nyheter

 • Nytt projekt: Att lära sig fokusera (2018–2020) 2017-11-09 Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.
 • Saco studentmässa för gymnasister den 29/11–1/12 2017-10-10 Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Våra studievägledare i Svenska/Nordiska språk/Svenska som andraspråk och Tolkning/Översättning för grundnivå och avancerad nivå kommer att vara där under fredagen.
 • Ny doktorsavhandling: Authentic Language 2017-09-21 Authentic Language: Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market. This compilation thesis engages with practices that in some way place stakes in the social existence of Övdalsk (also älvdalska, Elfdalian, Övdalian), a marginal form of Scandinavian used mainly in Sweden’s Älvdalen municipality. The practices at hand range from early 20th century descriptive dialectology and contemporary lay-linguistics to language advocacy and language political debate. The four studies focus on the logic by which such practices operate, on the historically produced visions that they bring into play, as well as on the symbolic effects that they have produced.
 • Ny föreståndare och ny studierektor för forskarutbildningen, Centrum för tvåspråkighetsforskning 2017-07-04 Den 1 augusti 2017 tar Caroline Kerfoot över efter Lena Ekberg som föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning. José Alemán Bañón tar över efter Caroline Kerfoot som studierektor för utbildningen på forskarnivå.
 • Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor. Kerfoot får RJ Sabbatical 2017-06-14 Fyra projekt vid Stockholms universitet har beviljas anslag från Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical. Ett av dem är ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” med Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid 2017-05-16 Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.
 • Foto: Pia Nordin Professor om språkbytet: På gränsen till övergrepp 2017-05-09 Att byta språk på en förskola från en dag till en annan är ”på gränsen till övergrepp”. Det säger Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. – Det blir språkdränkning snarare än språkbad, säger han.
 • Foto: Pia Nordin Kenneth Hyltenstam hedersdoktor vid Åbo universitet 2017-01-23 Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.
 • Engelska på frammarsch vid universiteten 2016-04-28 Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. En orsak är den likriktningsprocess som pågår i och med att universiteten får mer pengar när forskare blir publicerade i internationella välkända tidskrifter – och dessa vill ha artiklar på engelska. Om engelskans starkare ställning som forskningsspråk diskuteras i Vetenskapsradion Forum med Linus Salö, som nyligen disputerade på sin avhandling i ämnet.
 • Ny doktorsavhandling: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia 2016-04-28 Linus Salö disputerade den 26 april 2016 på sin doktorsavhandling Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
 • ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015 till Natalie Choi 2016-04-27 Natalie Choi, student vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, är en av två studenter som tilldelas ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015. Natalie har skrivit masteruppsatsen "Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R., Taiwan and China".
 • Svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II ht -16 - Sök senast 20 maj 2016-04-26 Hösten 2016 startar kursen Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp inom Lärarlyftet II. Kursen riktar sig till dig som har en behörighets- givande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.
 • Vill du delta i en forskningsstudie om språk? 2016-02-17 Vi söker deltagare i åldrarna 19–35 till en språkstudie. Studien genomförs vid ett experimenttillfälle vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Det tar sammanlagt c:a en timme och du får en ersättning på 120 kr vid fullföljt experiment.
 • Photo: Eva Dalin MULTICOM workshop om flerspråkighet med University of California och Stockholms universitet 20–22/1 2016-01-20 MULTICOM är ett internationellt forskarnätverk om flerspråkighet, med forskare från University of California, Berkeley, USA och Stockholms universitet. MULTICOM har en workshop 20–22 januari med ämnen som Migration theory, Intersecting multilingual worlds, The challenge of bi/multi/trans-linguality, Resignifying ‘race’ and ethnicity, Newly arrived students in Sweden, Minority language radio, Language performance as identity contingency, Translanguaging.
 • Foto: Pia Nordin Polyglotter har speciella språkförmågor 2016-01-15 Ordet polyglott har använts sedan 1800-talet för personer som talar mer än ett språk. I dag används termen om dem som talar många olika språk. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning och han har närstuderat ett tiotal polyglotter som använder sex språk eller fler och som har ett stort intresse för att lära sig nya.
 • Foto: Eva Dalin. ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk” 2015-12-03 Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra
 • Markus var flerspråkig redan i magen 2015-12-03 Ett land, flera språk. Emanuel Bylund och Marcelyn Oostendorp pratar afrikaans och svenska med nyfödde Markus. De försöker vara konsekventa eftersom de tror att det ska gynna sonens språkutveckling, även om han kanske börjar tala litet senare

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.