Nyheter

Alla nyheter

 • Mondo stängt för underhåll 28–29 juni 2017-06-26 Mondo är stängt för underhåll 28–29 juni. Under denna tid kan du inte komma åt Mondo alls.
 • Folkdansare firar midsommar. Foto: Pia Nordin Sommartider 2017-06-21 Institutionen (plan D3–6) är stängd 23 juni–6 augusti. Studievägledare/studentexpeditioner har särskilda telefon- och besökstider.
 • Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor. Kerfoot får RJ Sabbatical 2017-06-14 Fyra projekt vid Stockholms universitet har beviljas anslag från Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical. Ett av dem är ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” med Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Ny doktorsavhandling. Thoughts in Motion 2017-05-19 Thoughts in Motion. The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion, av Guillermo Montero-Melis. This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g., ‘The man rolled the tyre into the garage’), by looking at Spanish and Swedish, two languages that show striking differences in how motion events are encoded.
 • Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid 2017-05-16 Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.
 • Foto: Pia Nordin Professor om språkbytet: På gränsen till övergrepp 2017-05-09 Att byta språk på en förskola från en dag till en annan är ”på gränsen till övergrepp”. Det säger Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. – Det blir språkdränkning snarare än språkbad, säger han.
 • Tyst minut för offren vid attentatet på Drottninggatan 2017-04-10 Idag måndag klockan 12.00 deltar Stockholms universitet i den nationella tysta minut regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag. Den tysta minuten genomförs i samband med en nationell ceremoni.
 • Foto: Pia Nordin Kenneth Hyltenstam hedersdoktor vid Åbo universitet 2017-01-23 Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.
 • Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19) 2016-11-30 Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.
 • Engelska på frammarsch vid universiteten 2016-04-28 Nio av tio avhandlingar skrivs på engelska. En orsak är den likriktningsprocess som pågår i och med att universiteten får mer pengar när forskare blir publicerade i internationella välkända tidskrifter – och dessa vill ha artiklar på engelska. Om engelskans starkare ställning som forskningsspråk diskuteras i Vetenskapsradion Forum med Linus Salö, som nyligen disputerade på sin avhandling i ämnet.
 • Ny doktorsavhandling: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia 2016-04-28 Linus Salö disputerade den 26 april 2016 på sin doktorsavhandling Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.
 • ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015 till Natalie Choi 2016-04-27 Natalie Choi, student vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, är en av två studenter som tilldelas ASLA:s pris för bästa studentuppsats 2015. Natalie har skrivit masteruppsatsen "Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R., Taiwan and China".
 • Svenska som andraspråk inom Lärarlyftet II ht -16 - Sök senast 20 maj 2016-04-26 Hösten 2016 startar kursen Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp inom Lärarlyftet II. Kursen riktar sig till dig som har en behörighets- givande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.
 • Vill du delta i en forskningsstudie om språk? 2016-02-17 Vi söker deltagare i åldrarna 19–35 till en språkstudie. Studien genomförs vid ett experimenttillfälle vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Det tar sammanlagt c:a en timme och du får en ersättning på 120 kr vid fullföljt experiment.
 • Photo: Eva Dalin MULTICOM workshop om flerspråkighet med University of California och Stockholms universitet 20–22/1 2016-01-20 MULTICOM är ett internationellt forskarnätverk om flerspråkighet, med forskare från University of California, Berkeley, USA och Stockholms universitet. MULTICOM har en workshop 20–22 januari med ämnen som Migration theory, Intersecting multilingual worlds, The challenge of bi/multi/trans-linguality, Resignifying ‘race’ and ethnicity, Newly arrived students in Sweden, Minority language radio, Language performance as identity contingency, Translanguaging.
 • Foto: Pia Nordin Polyglotter har speciella språkförmågor 2016-01-15 Ordet polyglott har använts sedan 1800-talet för personer som talar mer än ett språk. I dag används termen om dem som talar många olika språk. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning och han har närstuderat ett tiotal polyglotter som använder sex språk eller fler och som har ett stort intresse för att lära sig nya.
 • Foto: Kommunikationsavd. ”Skolan tar inte vara på barnens alla språk” 2015-12-03 Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra
 • Markus var flerspråkig redan i magen 2015-12-03 Ett land, flera språk. Emanuel Bylund och Marcelyn Oostendorp pratar afrikaans och svenska med nyfödde Markus. De försöker vara konsekventa eftersom de tror att det ska gynna sonens språkutveckling, även om han kanske börjar tala litet senare
 • VR-projekt. Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden 2015-11-20 Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner kronor till projektet "Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden" (2016–2018), med syftet att undersöka hur enspråkiga och tvåspråkiga talare av svenska och spanska kategoriserar rörelse. Projektledare är professor Emanuel Bylund och projektdeltagare är doktorand Guillermo Montero-Melis.

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.