Mingel i Gula villan:
https://www.facebook.com/studentradetsisofs/

Läs mer om studentrådet (Sveflers webbplats)

Nästa möte (kallelser, protokoll)