Administration

Administration Centret

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till vår adminstration. Vissa sidor leder till vår huvudwebb Svefler.

Bibliotek

Patric Klagsbrun Lebenswerd

Betina Loza Fernández. Foto: John Sennett

Ekonomiansvarig

Betina Loza Fernández

Fredrik Holmstedt. Foto: Pia Nordin

Posthantering

Fredrik Holmstedt

Britt Arvidsson, Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

Studentexpeditioner Tvåspråkighet

Britt Arvidsson, Liselott Salomonsson. Foto: Pia Nordin

Studievägledare Tvåspråkighet

Britt Arvidsson, Liselott Salomonsson

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.