Jobba hos oss

Lediga anställningar hos Centret

Här lägger vi ut lediga anställningar vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 7/11

Postdoktorn ska utifrån ett flerspråkighetsperspektiv bedriva forskning om konstgjorda språk. Forskningsuppgiften syftar till att 1) skapa en bättre förståelse för de konstgjorda språkens sociolingvistik samt att 2) genom en sådan förståelse bidra till sociolingvistisk (socialteoretisk) teoriutveckling i vidare mening. I första hand avser forskningsuppgiften internationella hjälpspråk (t.ex. esperanto, ido, interlingua) samt sociala praktiker där dessa språk tillmätts någon typ av värde eller betydelse.

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.