Öppettider

Klocka med himmel och träd i bakgrunden. Clock with sky and trees in the background.

Öppettider

Hus D, plan 3–6. Våra studentexpeditioner/studievägledare har särskilda besökstider. (Sidan öppnas på Sveflers webb.)

God jul och gott nytt år. Season's greatings. Vinterlandskap i solsken

Jul- och nyårstider

Centrum för tvåspråkighetsforskning (Institutionen för svenska och flerspråkighet) har stängt 23 december 2017 – 7 januari 2018. Se studentexpeditions- och studievägledarsidorna för deras jultider. Vi önskar dig en God jul och ett Gott nytt år!

Kontakt Centret

Hus D

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.