Utbildningen följer  2015 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet (173 Kb) . I den framgår att utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel.

  • Kursdelen omfattar 90 hp, varav 52,5 hp är obligatoriska kurser och den återstående delen valfria (sammanlagt tre terminers heltidsstudier).
  • Avhandlingen omfattar 150 hp (sammanlagt fem terminers heltidsstudier). Normalstudietiden är således 4 år, om studierna bedrivs på heltid.

 

Högre seminarier

Under utbildningen ska den studerande även aktivt följa obligatoriska högre seminarier
Högre seminarier

 

Kontakt

För mer information, se Centrets broschyr Information till forskarstuderande eller kontakta forskningsledare och studierektor för forskarutbildningen.