Forskarskolan

Forskarskolan

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola ger vår institution under läsåret 2017/2018 egna kurser och kurser tillsammans med andra institutioner. Dessutom ansvarar vi för ett tema tillsammans med en annan institution.

Forskarskolan, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå

José Alemán Bañón

Rum: D 355
Tfn: 08-16 34 73
E-post: jose.aleman.banon@biling.su.se

Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter