Aktuella projekt

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: Eva Dalin)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace. På svenska heter projektet ”Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk: komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön”. Fokus ligger på hur ledande personal hanterar komplexitet för att behålla gott ledarskap.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Emanuel Bylund

VR-projekt. Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden (2016-2018)

Vetenskapsrådet har beviljat 3,6 miljoner kronor till projektet "Med rörelse i sinnet: Språkets betydelse vid kognition av rörelseskeenden" (2016–2018), med syftet att undersöka hur enspråkiga och tvåspråkiga talare av svenska och spanska kategoriserar rörelse. Projektledare är professor Emanuel Bylund och projektdeltagare är doktorand Guillermo Montero-Melis.

Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek