Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Centrum för tvåspråkighetsforskning har ett flertal projekt som är pågående och en del avslutade projekt. Dessa aktuella och avslutade projekt listas på två separata sidor.

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: ?)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

Professional Communication and Digital Media: Complexity, Mobility and Multilingualism in the Global Workplace. På svenska heter projektet ”Yrkeslivskommunikation och digitalt skriftbruk: komplexitet, rörlighet och flerspråkighet i den globala arbetsmiljön”. Fokus ligger på hur ledande personal hanterar komplexitet för att behålla gott ledarskap.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Aktuella projekt

Följande projekt pågår för närvarande vid Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Avslutade projekt

Här listas våra avslutade forskningsprojekt.

Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek