Forskningsområden

Forskningsområden

Centrum för tvåspråkighetsforskning har sedan 1988 bedrivit psykolingvistisk, sociolingvistisk och skol- och undervisningsrelaterad forskning kring språkinlärning och flerspråkighet, särskilt inom områdena

  • andraspråksinlärning och svenska som andraspråk
  • minoritetsspråk, språkpolitik och språkideologi
  • förstaspråksattrition och -reaktivering
  • tolkning och översättning
  • transnationell flerspråkighet i utvecklingsländer
  • tvåspråkig utveckling, tvåspråkig utbildning, andraspråksundervisning och litteracitet
  • ungas språk och språkbruk i flerspråkiga kontexter

“Tvåspråkighet och andraspråk” är ett av de ledande områdena vid Stockholms universitet.

Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek