Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Studentrådet SISOFS – Mingel i Gula villan 18/10

Studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet heter SISOFS. Vi har möte ungefär en gång i månaden och till dem är du som studerar vid institutionen välkommen. Den 18 oktober blir det mingel i Gula Villan. Från och med klockan 18 kan du lära känna och träffa nya såväl som gamla från din institution. Sväng förbi, umgås med varann eller ta reda på mer om studentrådet och hur det fungerar.

Lagerkrans

Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 7/11

Postdoktorn ska utifrån ett flerspråkighetsperspektiv bedriva forskning om konstgjorda språk. Forskningsuppgiften syftar till att 1) skapa en bättre förståelse för de konstgjorda språkens sociolingvistik samt att 2) genom en sådan förståelse bidra till sociolingvistisk (socialteoretisk) teoriutveckling i vidare mening. I första hand avser forskningsuppgiften internationella hjälpspråk (t.ex. esperanto, ido, interlingua) samt sociala praktiker där dessa språk tillmätts någon typ av värde eller betydelse.

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har lediga studieplatser på kurser på grundnivå och avancerad nivå.

For PhD students: Bilingualism from an educational perspective, 7.5 credits

The course Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv/Bilingualism from an educational perspective will be taught in term C–D for PhD students along with the Master course (CT8040), starting in November. Lecturer is Professor Christopher Stroud, Centre for Research on Bilingualism.

Flerspråkighetslaboratoriet
Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!