Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Skylt utanför Högsta domstolen i Sydafrika, på engelska, afrikaans och xhosa.
  God jul och gott nytt år. Season's greatings. Vinterlandskap i solsken

  Jul- och nyårstider

  Centrum för tvåspråkighetsforskning (Institutionen för svenska och flerspråkighet) har stängt 23 december 2017 – 7 januari 2018. Se studentexpeditions- och studievägledarsidorna för deras jultider. Vi önskar dig en God jul och ett Gott nytt år!

  Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

  Kan man vara halvspråkig?

  Den som kan sitt modersmål bra har lättare att lära sig nya språk. Men om man blandar språk kan man inget språk ordentligt då? I Sveriges radios program Vetandets värld, med temat flerspråkighet, pratar Niclas Abrahamsson om halvspråkighet. Han är professor i svenska som andraspråk, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin

  Nytt projekt: Att lära sig fokusera (2018–2020)

  Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.

  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten Mitt universitet på blå botten
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!