Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Omslag David Karlander: Authentic Languages. Vit bakgrundmed två LL i Falu rödfärg

Disputation 28/9. David Karlander: Authentic language

David Karlander försvarar sin doktorsavhandling i tvåspråkighet: Authentic language. Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market.

Studenter och tomma stolar sedda uppifrån

Lediga studieplatser ht -17

Vi har lediga studieplatser på kurser på grundnivå och avancerad nivå.

For PhD students: Bilingualism from an educational perspective, 7.5 credits

The course Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv/Bilingualism from an educational perspective will be taught in term C–D for PhD students along with the Master course (CT8040), starting in November. Lecturer is Professor Christopher Stroud, Centre for Research on Bilingualism.

Flerspråkighetslaboratoriet
Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!